Ansatte i Torsnes menighet
Torhild Aker
Daglig leder
Torhild Aker

69 95 98 61
907 80 648
torake@fredrikstad.kirken.no
Tore Schwartz Olsen

Sokneprest

Tore Schwartz Olsen
69 95 98 84
452 27 795
 
Gunn Vik
Diakon
Gunn Vik

69 95 98 59
410 44 902
gungan@fredrikstad.kirken.no
Irene Pinaas

Kirketjener

Irene Pinaas
69 34 93 63 ( Torsnes kirke)
94 87 97 72
 
Elisabeth Spydevold
Klokker
Elisabeth Spydevold
97 77 90 66
Heidi Kaspersen
Organist
Heidi Kaspersen
98 05 95 19
hesp@fredrikstad.kommune.no
Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad