Dåpsregistrering - Torsnes

Litt om dåp i Torsnes menighet

Dåp av barn:
Barnedåp har lang tradisjon i kirken og i det norske folk. Vanligvis døpes barna innen 3 måneder, men også barn som er eldre er velkommen til dåp. Det samme gjelder udøpte ungdommer og voksne. Det er mange grunner til at vi ønsker å døpe barna våre: 

Først og fremst vil kirken framheve at dåpen er en gave fra Gud: gjennom dåpen gir Gud sin frelse og tar dem inn i sin kristne kirke. 

Dåpen er en markering av selve det største under - at vi får være til ! 

Dåpen er en fin tradisjon for familien - en grunn til å feire det nyfødte barnet. 

Dåpen er inngangen til å lære barna om Gud og om Jesus. Foreldrene bekrefter ved døpefonten at de vil at barnet skal "oppdras i den kristne forsakelse og tro", som det heter litt gammeldags. I praksis betyr det at foreldrene ønsker at barnet skal læres opp i kristen tro og tradisjon. Foreldrene kan hjelpe til med dette ved å synge for barna, be aftenbønn med dem, gjerne lese fortellinger fra Barne-bibelen, kristne barnebøker m.m. Kirken hjelper til gjennom det som skjer i trosopplæringen og gjennom søndagsskolen, markering av 4-års-perioden med utdeling av "Min egen kirkebok", ulike aktiviteter for barn og unge osv. Konfirmasjonstiden er også en del av opplæringen i kristen tro.

Dåpen er samtidig en innmelding i Den Norske Kirke. Barna er altså fullverdige medlemmer av kirken.

Praktisk: 
Meld fra om dåp så tidlig som mulig til menighetskontoret (pr. telefon). Det er satt opp spesielle dager hvor det er dåp i gudstjenesten (se gudstjenestelisten), men det kan også være mulig med dåp på andre gudstjenester. Tenk også gjennom hvem dere vil ha som faddere.

Fyll deretter ut dåpsskjemaet og send det til menighetskontoret via brevpost, epost eller fax (se adresser nederst på førstesiden).
Noen dager før dåpen har presten eller andre en dåpssamtale med dere, hvor de går gjennom det praktiske rundt dåpen og snakker litt om dåpens betydning.

Dåp av ungdom og voksne:
Eldre barn, ungdom og voksne som ikke er døpt er velkommen til å bli døpt. I de fleste tilfelle skjer dette i forbindelse med konfirmasjonstiden, men det kan også skje i andre aldre. Dåpens budskap er det samme: vi trenger Jesus som vår Frelser, og det er godt å tilhøre den kristne kirke. Den som skal døpes har en samtale om dåpen og om kristen tro med presten eller kateketen på forhånd. Du er selvsagt også velkommen til en samtale om dette hvis du tenker på å bli døpt, men foreløpig er litt usikker. En slik dåp kan skje i en vanlig gudstjeneste, men mange ønsker at dette skal skje som en separat handling, f.eks. en lørdag eller etter at den ordinære gudstjenesten er over.