Presentasjon av det nye menighetsrådet
Presentasjon av det nye menighetsrådet
Se de nye menighetsrådsmedlemmene her
Faste medlemmer
1. Dag Pedersen
2.Bjørg Tandberg
3. Hans Kristian Heieren
4. May Lis Glosli Stenbakken
5. Thea Johanne Pycroft Husvik
6. Grete Heieren

Varamedlemmer
1. Bjørg Lillian Adamsen Rud
2. Frank martin Arnstein Ekeberg
3. Jonas Göte Eriksson
4. Kitty Johanne Heieren
5. Berit Asak


Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad